پانته آ بهرام

ترکیه

«ملکه گدایان» در ترکیه

به گزارش ردکارپت فیلم: عوامل سریال شبکه نمایش خانگی «ملکه گدایان» وارد کشور ترکیه شدند. با آغاز تصویربرداری «ملکه گدایان» در مرداد ماه و ضبط اولین سکانس در خیابان الغدیر...