پاپ فرانسیس

فیلم

جدال تماشایی «دو پاپ»

به گزارش ردکارپت فیلم: نشان دادن کمپلکس تفاوت‌ها تنها رویکرد جذاب و قابل لمس فیلم «دو پاپ» نیست بلکه نکته مهم تیغ انتقاد نسبت به دو پاپ متاخر است که...

04:00