پایتخت

نسرین نصرتی

ادامه فصل ششم «پایتخت» چه می‌شود؟

به گزارش ردکارپت فیلم: میزان نوشت: نسرین نصرتی بازیگر سریال پایتخت گفت: به من هیچ اطلاعی درباره زمان فیلمبرداری قسمت‌های پایانی پایتخت ۶ داده نشده است و از چگونگی ادامه...