به گزارش ردکارپت فیلم: مهران مدیری با «پدرگواردیلا» نوشته نویسنده سریال «زیر هشت» آماده حضور در شبکه نمایش خانگی می شود. این درحالی است که او هیولا و دراکولا را...