پوران درخشنده

سارا عروس کرونا

سینماهای متخلف باید پلمپ شوند

به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان فیلم «زیر سقف دودی» گفت: در حال حاضر کمی پروسه ساخت فیلم با توجه به موج دوم کرونا سخت شده است، اما به هر صورت...