پوستر

پوستر

اولین جشن کانون کارگردانان سینما برگزار می‌شود

به گزارش ردکارپت فیلم: پوستر اولین جشن بزرگ کانون کارگردانان سینمای ایران رونمایی و منتشر شد. اولین جشن بزرگ کانون کارگردانان سینمای ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دبیری...

کمتر از 30 ثانیه