پژمان جمشیدی

کیانوش عیاری

ادامه فیلمبرداری «ویلای ساحلی» با رفع کسالت کیانوش عیاری

به گزارش ردکارپت فیلم:  فیلمبرداری «ویلای ساحلی» به کارگردانی کیانوش عیاری با رفع کسالت این فیلمساز ادامه پیدا می‌کند. کیانوش عیاری از حدود ۲۰ روز قبل ساخت جدیدترین فیلمش را...

کمتر از یک دقیقه