به گزارش ردکارپت فیلم: انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر، فراخوان بیست و دومین مسابقه مطبوعاتی سالانه خود را تمدید کرد. علاقمندان و فعالان عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در...