به گزارش ردکارپت فیلم: با آماده شدن فیلم کوتاه «چرخ و بیابان» از پوستر این اثر رونمایی شد. با آماده شدن فیلم کوتاه «چرخ و بیابان» به کارگردانی رضا ثابت‌پور...