به گزارش ردکارپت فیلم: کیومرث پوراحمد در یادداشت‌هایی که از پشت صحنه فیلم «خانه دوست کجاست؟» کیارستمی نوشته، به خاطره‌ای‌ از تکرار فیلمبرداری چند سکانس پس از پایان کار اشاره...