کارگردان تئاتر

کمدی

راه‌کار رستم برای شوهر دادن دخترش

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدجواد کبودرآهنگی کارگردان نمایش «عروسی دختر رستم بانو گشسب» درباره ویژگی‌های این کمدی شادی‌آور توضیحاتی ارائه داد. محمدجواد کبودرآهنگی کارگردان نمایش کمدی شادی‌آور «عروسی دختر رستم...

03:21