کارگردان

کارگردان

حالِ تئاتر خوب نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: نویسنده و کارگردان نمایش «زنی در دو چهره» می‌گوید: شاید برای بسیاری از تماشاگران که این اثر را دیده‌اند این سوال پیش بیاید که چرا از...

06:001