کرونا

کارگردان

حالِ تئاتر خوب نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: نویسنده و کارگردان نمایش «زنی در دو چهره» می‌گوید: شاید برای بسیاری از تماشاگران که این اثر را دیده‌اند این سوال پیش بیاید که چرا از...

06:001
کرونا

امکان تغییر آیین‌نامه جشن دوازدهم انیمیشن براساس شرایط موجود

به گزارش ردکارپت فیلم: رییس هیات مدیره انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران می‌گوید با توجه به شرایطی که کرونا به سینماها اعمال کرده احتمال تغییر آیین‌نامه دوازدهمین جشن انیمیشن وجود...

02:12