به گزارش ردکارپت فیلم: مهتاب نصیرپور فیلم سینمایی «پرده آخر» ساخته واروژ کریم‌مسیحی را برای نابینایان توضیح‌دار کرد. به مناسبت سومین سال تاسیس گروه سوینا، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی...