کری آن ماس

برادران وارنر

تعویق یک ساله اکران «ماتریکس ۴»

به گزارش ردکارپت فیلم: کمپانی برادران وارنر تاریخ اکران چهارمین فیلم از مجموعه سینمایی «ماتریکس» را نزدیک به یک سال عقب انداخت؛ به این ترتیب این فیلم در بهار سال...

01:58