به گزارش ردکارپت فیلم: کیانو ریوز در مینی‌سریال «شیطان در شهر سفید» برای هولو بازی می‌کند. هولو دستور ساخت سریالی کوتاه با عنوان «شیطان در شهر سفید» را با بازی...