کودتای ۵۳

اسکار

«کودتای ۵۳» در راه اسکار

به گزارش ردکارپت فیلم: مستند «کودتای ۵۳» ساخته «تقی امیرانی» به فهرست آثار واجد شرایط نامزدی برای اسکار بهترین فیلم نودوسومین دوره از این جوایز معتبر سینمایی راه یافت. آکادمی...

01:07