به گزارش ردکارپت فیلم: «ان. تی راما رائو جونیور» ستاره هندی که در سینمای تالیوود (زبان تلوگو) کار می‌کند، پروژه بعدی خود را با عنوان NTR ۳۰ در ماه فوریه...