به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان فیلم "شب‌های روشن" گفت: ابتدا سینما به ادبیات نگاه می‌کرد و نویسندگان را جذب خود می‌کرد اما حالا به خاطر اینکه در سینما پول است...