کیانو ریوز

قهرمان

ساختِ نسخه جدید «جان ویک»

به گزارش ردکارپت فیلم: موفقیت دنیای «جان ویک» موجب شده تا یک قهرمان زن به تکرار ماجراجویی‌های کیانو ریوز بپردازد. شبکه ای‌بی‌سی قصد دارد نسخه‌ای زنانه از «جان ویک» بسازد....

01:04