به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «سگ‌ها دیشب نخوابیدند» در نخستین نمایش جهانی در بخش اصلی جشنواره بین‌المللی هند با عنوان گوآ به رقابت می‌پردازد. فیلم سینمایی «سگ‌ها دیشب نخوابیدند»،...