گوهر خیراندیش

کیهان

گوهر خیراندیش و پرویز پرستویی هم از مخالفان جمهوری اسلامی در امان نماندند!

به گزارش ردکارپت فیلم: کیهان نوشت: مخالفان جمهوری اسلامی حتی به پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش هم رحم نکردند. مراسم نمایش یک فیلم مستند با حضور پرویز پرستویی و گوهر...

کمتر از یک دقیقه