گیتی همسر علیرضا

دانشگاه

روایتی متفاوت از طبقه متوسط

به گزارش ردکارپت فیلم: «گیتی همسر علیرضا» به کارگردانی حمیدرضا هنری، روایت سینمایی زنی است (گیتی) که در کودکی پاهایش آسیب‌دیده و امروز با عصای زیربغل، استاد دانشگاه است. مقاله...