یاغی

جیران

به جای جیران، یاغی ببینید

به گزارش ردکارپت فیلم: پلتفرم پخش‌کننده سریال «جیران»، از پخش دو قسمت از مجموعه «یاغی» در یک هفته، به جبران توقیف سریال حسن فتحی خبر داد. قسمت سیزدهم این سریال،...

کمتر از یک دقیقه