یزد

علی براتی: برای ساخت فیلم جدیدم آن‌قدراذیت کردند تا در نهایت مجبور شدم با کشور ثالثی قرارداد ببندم

به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان فیلم «ماهی و برکه» با انتقاد از سختی‌های گرفتن مجوز در وزارت ارشاد، گفت: برای ساخت فیلم جدیدم که آخر زمانی است، آن‌قدر مرا اذیت...