یهودا و مسیح سیاه

فروش

غوغای فروش در سینماهای چین

به گزارش ردکارپت فیلم: در حالی که سینماهای آمریکای شمالی همچنان با پایین‌ترین رقم ممکن سعی می‌کنند به حیات خود ادامه دهند غوغای فروش در سینماهای چین، آمریکایی‌ها را هم...