به گزارش ردکارپت فیلم: در نهمین و آخرین روز از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی (شنبه هفدهم تیر)، هشت نمایش در بخش صحنه‌ای و چهار اثر در بخش فضای...