دکتر عظمتی: تاراج تکرار شدنی نیست

به گزارش ردکارپت: دکتر عظمتی از دوستان نزدیک ایرج قادری و از همه به او نزدیکتر بود. هنوز که پای خاطراتش مینشینی از رفاقت و خوبیهای ایرج قادری میگوید.او که در این سالها مراسم سالگرد قادری را بر گزار کرده است . از او همیشه به نیکی یاد میکند.

او روی حرفش می ایستاد

شمایل ایرج قادری چه در سینما و چه در واقعیت با رفاقت و فداکاری و مردانگی گره خورده است. دوستان او چه در زمان حیات و چه بعد از فوت قادری همواره از او به نیکی یاد کرده اند. دکتر عظمتی یکی از قدیمی ترین دوستان ایرج قادری است. او در مورد چگونگی آشنایی اش با قادری و همچنان روحیات او می گوید:

« من اولین بار قادری را در سال ۱۳۵۵ و در داروخانه دیدم.از همان برخود اول رفاقتی عمیق بین ما شکل گرفت. او سال ها از من بزرگ تر بود و همواره سایه اش بالای سر من مانده است. او مرد نازنینی بود که همواره حرف و عملش یکسان بود. اگر حرفی می زد پای آن می ایستاد. اگر قولی می داد عمل می کرد و اگر قراری می گذاشت به سرانجام می رساندش.

او به دلیل آنکه فرزند جوانش را از دست داده بود همواره رفتاری مهربانانه با جوان ها داشت. یادم است اگر جوانی در خیابان از او تقاضای عکس می کرد امکان نداشت درخواستش را رد کند. او عاشق جوان ها بود و تا روزهای آخر عمر با آنان رفتار خوبی داشت.»

گروه فیلم و عکس :کورش کبیری ،رضا دیبا

لینک کوتاه
https://redcarpetfilm.net /?p=499

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند