سلفی ۲۰

معرفی هیات انتخاب «سلفی ۲۰»

به گزارش ردکارپت فیلم: اعضای هیات انتخاب دومین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» معرفی شدند. کاوه سجادی حسینی ، تیام یابنده ، زهره زمانی ، آرمان فیاض و سیدامین جواهری...