جن‌گیر

«جن گیر» برمی‌گردد

به گزارش ردکارپت فیلم: کمپانی یونیورسال با تعیین بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری قصد دارد سه گانه جدیدی بر فیلم «جن‌گیر» بسازد. یونیورسال با تعیین بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری قصد دارد...