پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «درخت گردو»

به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری فیلم سینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان پایان یافت. تصویربرداری فیلم سینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان پس از ۲ ماه به پایان...