ارشا اقدسی

بدلکار

تشریح جزییاتی جدید از حادثه ارشا اقدسی

به گزارش ردکارپت فیلم: در سومین روز خاکسپاری بدلکار بین‎المللی کشورمان، جزییات حادثه «ارشا اقدسی» تشریح شد. در سومین روز خاکسپاری بدلکار بین‎المللی کشورمان، جزییات حادثه «ارشا اقدسی» تشریح شد....

06:00