ارشا اقدسی

بدلکار

تازه‌ترین خبر از وضعیت ارشا اقدسی در بیمارستان

به گزارش ردکارپت فیلم: مسئول روابط عمومی ارشا اقدسی، آخرین وضعیت این هنرمند بدلکار در بیمارستان را تشریح کرد. ماهی عرب، روابط عمومی ارشا اقدسی، بدلکار نام‌آشنای سینما، درباره آخرین...

کمتر از یک دقیقه