اسکار

blank

ژاپن با برنده کن در اسکار

به گزارش ردکارپت فیلم: ژاپن فیلم «ماشین من را بران» را برای شرکت در اسکار بین‌المللی ۲۰۲۲ به آکادمی معرفی کرد. انجمن تولیدکنندگان فیلم سینمایی ژاپن، فیلم «ماشین من را...