اسکار

اسکار

«قهرمان» در مسیر «انگل»

به گزارش ردکارپت فیلم: با شروع فصل جوایز سینمایی هر روز فیلمی با راه یافتن به فهرست نامزدهای یک جایزه‌ سینمایی، امیدوارانه به پیش رو نگاه می‌کند تا در نهایت...