اکران

جشنواره

انتشار جدول اکران آثار و برنامه‌های جنبی جشنواره «۱۰۰»

به گزارش ردکارپت فیلم: جدول زمان‌بندی اکران و برنامه‌های جنبی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «۱۰۰» منتشر شد.  جدول زمانبندی نمایش و برنامه‌های جنبی جشنواره فیلم «۱۰۰» که از امروز...

01:09
هنروتجربه

اکران بسته فیلم کوتاه «ژنریک؛ شش فیلم شش نگاه»

به گزارش ردکارپت فیلم: بسته فیلم کوتاه «ژنریک؛ شش فیلم شش نگاه» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در گروه سینمایی هنروتجربه اکران می‌شود.  گروه سینمایی هنروتجربه تولیدات انجمن سینمای...

کمتر از یک دقیقه