اکران

اکران

پنج فیلم پرفروش هفته

به گزارش ردکارپت فیلم: از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۳۰ بهمن تا ۷ اسفند ۱۳۹۸)...

پرفروش‌ترین‌های هفته

پنج فیلم پرفروش هفته

به گزارش ردکارپت فیلم: از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸) را...

سینمایی

اکران فیلم‌ها «شانسی» می‌شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: براساس پیش‌نویس آیین‌نامه اکران ۹۹ که با تأیید رئیس سازمان سینمایی تبدیل به چارچوب قانونی اکران سینماها در سال آینده خواهد شد، نوبت اکران فیلم‌ها براساس...

پرفروش‌ترین‌های هفته

پنج فیلم پرفروش هفته

به گزارش ردکارپت فیلم: از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲ بهمن تا ۹ بهمن ۱۳۹۸)...

ابراهیم حاتمی کیا

سه گزینه قطعی اکران نوروز ۹۹

به گزارش ردکارپت فیلم: در فاصله کمتر از دو ماه مانده تا اکران نوروز ۹۹ شنیده ها حکایت از اکران قطعی سه فیلم ابراهیم حاتمی کیا ، مسعود اطیابی و...