اکران

پخش‌کننده

«خون شد» را اکران نمی‌کنم

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدصادق رنجکشان سرمایه‌گذار فیلم «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی، پس از اعلام پخش‌کننده این فیلم مبنی‌بر آمادگی برای اکران از آبان‌ماه امسال،‌ بر مخالفت خود...

01:19