بابک خرمدین

روزنامه‌نگار

داستان جنایی خرمدین‌ها عجیب ترین پرونده تاریخ حوادث ایران

به گزارش ردکارپت فیلم: محمد بلوری، روزنامه‌نگار پیشکسوتی که او را به عنوان پدر حادثه‌نویسی مطبوعات ایران می‌شناسند، می‌گوید که داستان جنایی خرمدین‌ها یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی است که در...

02:38