به گزارش ردکارپت فیلم: سومین روز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک میزبان اجرای ۱۰ اثر نمایشی در بخش‌های مختلف است. روز شنبه ۱۰ تیر و در سومین روز برگزاری...