تئاتر رضوی

تئاتر

کاندیداهای نمایشنامه‌نویسی رضوی معرفی شدند

به گزارش ردکارپت فیلم:  ۱۲ کاندیدا در بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند. از بین ۷۲ نمایشنامه ارسالی به دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی، ۱۲ اثر توسط داوران بخش نمایشنامه‌نویسی...

کمتر از یک دقیقه