جشنواره فیلم برلین

جشنواره

احتمال لغو جشنواره برلین

به گزارش ردکارپت فیلم: مسئولان جشنواره فیلم برلین گفته‌اند برگزاری حضوری این جشنواره در ماه ژوئن به یک چالش بزرگ‌تر از پیش بدل شده و تکلیف این جشنواره ماه آینده روشن...