جواد عزتی

جشنواره

محسن تنابنده بهترین بازیگر جشنواره سلیمانیه عراق

به گزارش ردکارپت فیلم: محسن تنابنده و جواد عزتی بهترین بازیگران جشنواره سلیمانیه عراق شدند محسن تنابنده و جواد عزتی بهترین بازیگران جشنواره سلیمانیه عراق شدند در مراسم اختتامیه جشنواره...

کمتر از یک دقیقه