راسل کرو

موجودات

بازیگران و خواننده‌های معروفی که موجودات فضایی را دیده اند

به گزارش ردکارپت فیلم: بسیاری از افراد علاقه‌مند به شنیدن اخباری درباره چیستی موجودات فضایی و بیگانه هستند؛ حال آنکه برخی ادعا می‌کنند این موجودات را دیده‌اند. وجود موجودات بیگانه...

04:00