رضا کیانیان

تولد

مهم است که هنوز زنده ایم

به گزارش ردکارپت فیلم: داود کیانیان، بازیگر و برادر رضا کیانیان که امروز ۷۸ ساله می‌شود، از تجربه شگفت‌انگیز سالروز تولد در آخرین سالِ قرن می‌گوید و از فعالیت‌های بی‌شماری...