سینماگرام

هنروتجربه

«سینماگرام» به سراغ سینمای «هنر و تجربه» می‌رود

به گزارش ردکارپت فیلم: پنجمین قسمت از برنامه رادیویی «سینماگرام» با پرداختن به موضوع «سینمای هنروتجربه» امشب (جمعه ۹ تیر) ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می‌شود. در پنجمین قسمت...

کمتر از یک دقیقه
سینماگرام

سوژه «چرخه اکران و سینماداری» روی میز چهارمین «سینماگرام»

به گزارش ردکارپت فیلم: قسمت چهارم از برنامه رادیویی «سینماگرام» با موضوع چرخه اکران و بازگشت سرمایه در سینما از رادیو نمایش به‌طور زنده پخش می‌شود. چهارمین قسمت از برنامه...

کمتر از یک دقیقه