سینمای ایران

پول

رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما از روزهای تلخ سینمایِ بی‌در و پیکر ایران می گوید

به گزارش ردکارپت فیلم: سید ضیاء هاشمی رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در برنامه تلویزیونی هفت با انتقاد از شرایط حاکم بر سینمای ایران و نحوه مدیریت سازمان سینمایی...