سینمای ایران

هزینه

نتیجه اکران نشدن «قاتل وحشی» و «پیرپسر» برای یک هنرمند

به گزارش ردکارپت فیلم: احسان افشاریان می‌گوید دستمزدهای حوزه صداگذاری در سینمای ایران حتی کفاف تأمین هزینه تجهیزات فرسوده را هم نمی‌دهد. احسان افشاریان صداگذار آثار سینمایی و کوتاه با...

03:005