سینمای ایران

همه درگذشتگان یک سال سینمای ایران

به گزارش ردکارپت: گرامی‌داشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته، آغازگر مراسم بیست و یکمین جشن خانه سینمای ایران بود. بیست و یکمین جشن سینمای ایران (خانه سینما)، شامگاه جمعه هشتم...

کمتر از یک دقیقه