شهاب حسینی

سینمایی

شهاب حسینی «هم‌رفیق» می‌سازد

به گزارش ردکارپت فیلم: سازمان سینمایی اسامی تازه‌ترین پروانه‌های ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی را منتشر کرد. در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با ساخت داستانی بلند «زمین...

فیلم

همه فرصت‌های ازدست‌رفته شهاب حسینی

به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه خراسان نوشت: شهاب حسینی در چهار سال گذشته بیشتر در آثار کارگردان‌های جوان و فیلم اولی بازی کرده که بعضی از آن‌ها مانند «برادرم خسرو»...