شهاب حسینی

جشن اندیشکده‌ مستقل

معرفی فیلم‌های راه‌یافته به اولین جشن اندیشکده مستقل شهاب حسینی

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به اولین جشن اندیشکده‌ مستقل که از نوزدهم تا بیست‌ و هفتم تیر به ریاست شهاب حسینی برگزار می‌شود، معرفی شدند. نخستین دوره...

01:08