صداوسیما

حجاب

چطور آن زمان که پول‌های خوب می‌گرفتید، دغدغه‌ای نسبت به وضع حجاب نداشتید

به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه جوان نوشت:بازیگرانِ کشف حجاب کرده این روزها، بیشترشان سابقه همکاری با صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند یا در سینما در فیلم‌هایی بازی کرده‌اند که سرمایه‌گذارشان...

03:22