فضای مجازی

سازمان

تعارف نداریم

به گزارش ردکارپت فیلم: رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) گفت: انجام ماموریت‌های قانونی ساترا، مورد مطالبه نهادهای ناظر در قوه مجریه و قوه مقننه است...

03:57